διεθνές ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

διεθνές ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

διεθνές ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Orange_sky
Blue sky
Sun through trees

Zontas Pragmatika touches millions of Greeks worldwide with the message of rebirth through Jesus Christ. It’s a program that will help you know the Lord Jesus Christ and his love for a life of joy, hope, and comfort in a world of pain, turmoil, and despair. Through the music, the messages from the holy Word of God, and the life stories of invited guests you will see how the Lord Jesus Christ give meaning and purpose to the lives of those who love and trust him.

We hope that our program will help you see the power of God in the lives our invited guests.

The same God can do miracles in your life. Your prayers, love, and letters are an encouragement to us and help in the continuation of Zontas Pragmatika!

We broadcast the TV program Zontas Pragmatika in Greece and to Greeks abroad!

Scroll to top