Τι πιστεύουμε;

Επειδή εξαπλώνεται δυναμικά η αθεΐα, ο υλισμός, οι αιρέσεις, ο τυπολατρικός Χριστιανισμός, η απόρριψη και ή αμφισβήτηση της Αγίας Γραφής (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) που είναι ο μόνος Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, σκοπός μας είναι να προβάλουμε τις θέσεις και τις αρχές του ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. 

ΣΤΟΧΟΣ μας είναι να υπερυψώσουμε το δοξασμένο Πρόσωπο του Σωτήρα και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι Θεάνθρωπος, χωρίς τον οποίον δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί.

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ), που αποτελεί την ουσία και τη βάση της Χριστιανικής Πίστης. Δεχόμαστε κάθε Παράδοση που δεν έρχεται σε αντίθεση με την Αγία Γραφή. Αιρετικούς θεωρούμε όλους εκείνους που απορρίπτουν τα θεμελιώδη δόγματα του Χριστιανισμού, που είναι:

  • Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
  • Η ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  • Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  • Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
  • Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
  • Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  • Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ
  • Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, κ.ά.

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, μορφωμένοι και αγράμματοι, από κάθε φυλή και γλώσσα, άσχετα σε ποια Χριστιανική Ομολογία ανήκουν, χρειάζονται τη σωτηρία του Χριστού. Ο Θεός δε δέχεται εκείνους που είναι Χριστιανοί της ταυτότητας και των λόγων, ενώ η ζωή, η συμπεριφορά, η πολιτεία τους είναι αντίθετα με τη Χριστιανική πίστη. Ο Λόγος του Θεού διακηρύττει ότι «ο Θεός μας έδωσε Ζωή αιώνια και η πηγή της Ζωής αυτής είναι ο Γιος Του. Όποιος έχει το Γιο, έχει τη Ζωή. Όποιος δεν έχει το Γιο του Θεού, τη ζωή δεν την έχει» (Α’ Ιωάννου 5/11,12).

Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, ποια είναι η καταγωγή σου,  ποια είναι η εκκλησία στην οποία ανήκεις, πόσες φιλανθρωπίες έκανες, αν δεν δεχτείς τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου, είσαι πνευματικά νεκρός.

Αν όμως με μετάνοια και πίστη δεχτείς τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και Κύριό σου, τότε είσαι παιδί του Θεού και έχεις αιώνια ζωή.

Scroll to top